Liturgické čítania

Dnešná stať z evanjelia má silný politický charakter. Potvrdzuje, že Ježiš stál bokom od politického diania, ale zároveň dokazuje, že mali jeho život a učenie dôležitý vplyv na verejný život. Dokazuje, ako veľmi sa farizeji boja toho, že Ježiš odhaľuje dvojtvárnosť konania ľudí. Preto sa pokúšajú ako dvojtvárneho ukázať Ježiša. Otázka, či „slobodno platiť cisárovi daň“, je výslovne politická. Ak vyhlási, že daň platiť netreba, podpíše si rozsudok smrti. Ak by povedal, že ju platiť treba, vyhlásia ho farizeji za kolaboranta so zločinným systémom, ktorý židovskému národu bráni uskutočniť Boží plán s jeho vyvoleným ľudom.

Ježiš dáva odpoveď, ktorú môže niekto označiť za bravúrne vyhýbavú. Povolil platiť dane cisárovi, ale na prvé miesto dal službu Bohu. Prekonal nastraženú pasť farizejov, ale jeho zámerom bolo predovšetkým učiť pravdu, nie vyhnúť sa zlobe, ktorej sa neskôr postavil zoči voči. Jeho správanie posúva nepríjemnú otázku nám všetkým. Aj my sa často pýtame, či slobodno alebo neslobodno niečo robiť. Ale príliš často sa ukáže, že sme farizejsky neúprimní.

Platí to v celosvetovej politike, kde veľa hovoríme o všeobecne a neodňateľne platných ľudských právach a o tom, že ich nie len že nemožno porušovať, ale že ich treba aj chrániť. Keď sú však porušované, na inom v kontinente a v inej viere, či v našom susedstve, nachádzame výhovorky, prečo sa do týchto záležitostí netreba miešať. Lebo je to príliš ďaleko, alebo je to tak blízko, že by nás mohlo bolieť, ak sa vyjadríme. A takýto pokrytecký je často náš každodenný kresťanský život, keď nevyžadujeme predovšetkým čestnosť a pravdivosť od verejných predstaviteľov, lebo sa ju bojíme vyžadovať od ľudí okolo seba i od seba samých. Ježiš však učí jasne, aj podľa zákonov svetskej moci sa správajte spravodlivo, aby ste sa vedeli spravodlivo správať i voči Božím prikázaniam.

Rozprával som s podnikateľom, ktorý sa zdôveril s tým, že pred rokmi ako neveriaci obchádzal daňové zákony, tak ako to videl robiť iných. Bol presvedčený, že spravodlivo sa podnikať nedá. Stretnutie so svedectvom viery ho však nútilo zamyslieť sa nad svojím správaním. Zdalo sa mu zrazu pokrytectvom, ak by chcel ako kresťan katolík žiť spravodlivo voči Bohu a neskúšal by žiť spravodlivo voči zákonom, ktoré ho viažu v tomto svete. Na svoje prekvapenie zistil, že mu je Boh na pomoci a jeho podnikanie ďalej funguje. Svoj život získal ako svedectvo toho, že je možné dávať svetskej moci, čo jej patrí a Bohu, čo patrí Bohu.

Ježišova výzva byť spravodlivý voči svetským zákonom sa tak ukazuje ako nutná súčasť spravodlivosti voči Bohu. Ak sa vyhovárame a sami seba chceme oslobodiť z požiadavky Božích, ale i prirodzených zákonov, nie sme to vo veľkej miere my, ktorí sú zodpovední za pokrytectvo v dnešnom svete? Chceme svet bez pokrytectva a nechceme sa ho zbavovať mi sami?