(MONS. JOZEF HAĽKO)

Ježiš hľadá všetkých, každého jednotlivo v jeho intimite, lebo ide o všetko, o život na zemi aj po smrti. Nie sme anonymné stádo oviec, ale jedineční ľudia milovaní Bohom už na zemi a Ním očakávaní po poslednom výdychu v plnosti života.

Facebook: https://www.facebook.com/jozef.halko.biskup/