Dnes oveľa častejšie ako v minulosti počúvame diskusie o liturgickom oblečení, o jeho význame, použití či úplnom vynechaní až zrušení. Dnes by sme sa pozreli na humerál, ktorý sa dnes, najmä na Slovensku, viac nepoužíva ako používa.
Humerál je kúsok obdĺžnikového plátna, ktorý sa ovinie okolo krku a nosí sa pod albou. Je dlhý 80-90 cm a široký 60-70 cm. Na dvoch koncoch dlhšej strany obdĺžnika sú upevnené šnúrky. Humerál sa oblieka tak, že sa položí na krk a šnúrky sa prevlečú pod ramená, na chrbte sa prekrížia, potom sa privedú späť na prsia, kde sa zviažu. Tieto šnúrky môžu byť pripevnené na humeráli dvomi spôsobmi. Buď sú spolu s ním zošité alebo sú oň len priviazané, čo môže uľahčiť prácu pri praní.
Z histórie sa dozvedáme, že humerál bola látka na zakrytie krku a pliec, známa pod menom amictus, focale, palliolum, orarium… Sú zmienky o tom, že tento kus látky bol používaný egyptskými mníchmi a potom bol prijatý na Západ sv. Benediktom pre svojich mníchov. Tiež máme informácie o tom, že humerál existoval už v rímskej dobe a používal sa najmä v obdobiach, keď bola zima a tiež sa používal pod šatami, ktoré boli zvlášť cenné. Takýto zvyk sa objavuje na Západe za čias sv. Benedikta. Motívy, ktoré zavádzali používanie tejto látky v civilnom živote, môžeme pripísať aj k liturgickému odevu: chrániť oblečenie určené na liturgiu pred príliš častým zašpinením, a chrániť sa zvlášť v zimnom období pred chladom a prievanom.
Na konci 8. storočia sa humerál spomína v Ordo romanum I pod menom anagolaium, čo však nevylučuje jeho skoršie používanie v liturgii. Je zaradený medzi podstatné časti liturgického oblečenia v Ríme a v Karolínskej dobe sa rozšírilo jeho používanie na celý Západ. Pôvodne ho v Ríme nosili iba pápež a diakoni, a nie biskupi a kňazi. Až v 11. storočí bol zavedený ako doplnok pri oblečení alby. Od začiatku sa nosil humerál pod albou, iba v Ríme sa nosil na albe, ako o tom svedčia rímske Ordines (bolo to za čias pápeža Inocenta III).
Na začiatku stredoveku sa ujal zvyk položiť si humerál na hlavu pred ostatným oblečením na spôsob kapucne. Z hlavy sa zložil až po oblečení si ornátu, čím sa vytvoril efekt akoby kapucne, čo bolo ešte viac evidentné, keď sa začali používať špeciálne lemovania. Tento spôsob nosenia humerálu sa vytráca okolo 15. storočia. Na počiatku humerál nemohol mať šnúrky. Tie sa objavili až vtedy, keď sa humerál obliekal na spôsob kapucne, keďže bolo potrebné zachytiť ho, pokiaľ sa obliekli ďalšie rúcha. Pred Druhým vatikánskym koncilom musel byť humerál z ľanu a v jeho strede bol malý krížik. Dnes už tieto smernice nie sú nariadené.
V 10.-12. storočí sa veľmi rýchlo rozšíril zvyk zdobiť humerál rôznymi ornamentmi vo forme goliera, ktoré boli vyšívané zlatom alebo zo špeciálne utkanej látky.
Okrem praktickej stránky používania humerálu, je treba povedať aj o jeho symbolike. Humerál je symbolom uzobrania sa a modlitby. Autor Rabano v súvislosti s bielou farbou humerálu hovorí o dobrej práci, dobrej činnosti. Ruperto di Duetz vidí ľudskú prirodzenosť Krista, s ktorou zakrýva svoju hlavu, svoju božskú prirodzenosť. Onorio v ňom vidí symboliku nádeje v nebeský raj, pretože humerál vytvára akoby korunu okolo hlavy. Nemecký misál z roku 1200 v ňom vidí symboliku tône Ducha Svätého, ochraňujúcu milosť Boha. Všetky tieto symboliky chcú preniknúť do božského tajomstva, ale bez pochýb sú všetky pozbavené nejakého historického základu. Je však potrebné zdôrazniť, že všetky liturgické oblečenia nás uvádzajú a pomáhajú nám mať účasť na božských tajomstvách.
Aktuálne používanie humerálu je dosť zriedkavé, keďže Všeobecné smernice Rímskeho misála hovoria, že ho nie je potrebné používať, ak alba zakrýva obvyklé šaty okolo krku. Dnes vidíme tendencie vytvárať alby s golierom, ktoré zakrývajú spodný odev, avšak často krát nie sú tieto riešenia najlepšie a esteticky najkrajšie. Bohužiaľ, vo viacerých prípadoch platí kritérium praktickosti, a nie správneho liturgického uvažovania. Je tiež potrebné zdôrazniť, že nepoužívanie humerálu pomáha k znečisteniu alby okolo krku vo veľmi krátkom čase. Veľmi často sa objavujú aj alby, ktoré nemajú tento golier okolo krku, a teda nepoužitím humerálu (čo je v tomto prípade povinnosť) pod albou vidno oblečenie kňaza.
Na záver dodám, že je potrebné ponechať rozhodnutie o interpretovaní dobrého vkusu a pravom liturgickom zmysle humerálu na toho, kto číta a uvádza do praxe Všeobecné smernice Rímskeho misála.