Milí bratia a sestry,
o láske koluje množstvo rôznych citátov, myšlienok a sentencií. Jedna z týchto viet – azda už aj ošúchaná znie „Milovať znamená pozerať sa jedným smerom“. Jej autorom je údajne Antoine de Saint-Exupéry. V tomto krátkom výroku je skrytá veľká pravda, totiž, že keď máme niekoho opravdivo radi, tak sa dokážeme zjednotiť, dokážeme prekonať nejaké tie bariéry, ktoré máme v podobe rôznych predstáv, názorov a podobne. Vieme, že dosiahnuť dohodu o spoločnom postupe, o spoločnom riešení nejakého problému neraz býva ťažké, až neprekonateľné.

V evanjeliu dnešnej liturgie sme počuli vetu z úst Pána Ježiša: Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske…

Práve takýto postoj by sme mohli opísať slovami „pozerať sa jedným smerom“. Boh nám dal prikázania ako návod na správny život, návod na správny pohľad na veci okolo nás. V nich nám vlastne ukázal, ako sa on sám pozerá na veci a okolnosti. Na nás je, aby sme sa na to pozreli z toho istého zorného uhla. Aby sme sa s ním zjednotili. Vtedy môžeme zostať v jeho láske. Príklad nám k tomu dáva aj samotný sv. Peter v príbehu, z ktorého časť sme počuli v dnešnom prvom čítaní. Apoštoli boli pôvodom Židia a aj oni sami sprvu nechápali, že evanjelium nie je určené len Židom, ale aj pohanom. A preto vznikli viaceré konflikty. Mnohí si mysleli, že pohania musia najprv prijať židovské zvyky, napr. obriezku a až potom kresťanstvo. Vyčítali teda aj samotnému Petrovi, že vošiel k pohanskému stotníkovi Kornéliovi a pokrstil celú jeho rodinu. Peter im však začal vysvetľovať, že on si myslel niečo podobné ako ostatní apoštoli, ale Boh mu vo videní zjavil, že evanjelium nie je len pre určitý národ, ale pre všetkých. Zjavil mu, že o chvíľu prídu za ním poslovia z domu pohana, a prikázal mu, aby šiel s nimi a aby im ohlásil evanjelium, pretože sú nábožní. Peter teda poslúchol a urobil všetko tak, ako mu prikázal Pán. Keď toto všetko vyrozprával svojim bratom, aj oni všetci sa zaradovali, že Boh aj pohanom zjavil svoju milosť. Nakoniec sa všetci zjednotili. Začali sa pozerať na veci z toho istého uhla. Začali sa na ne pozerať ako Boh.

Bratia a sestry, k tomuto nás povzbudzuje Pán Ježiš. Zachovať jeho prikázania, zachovať zásady, ktoré nám tu zanechal. Prispôsobiť náš pohľad jeho pohľadu, aby sme sa takto zjednocovali v láske. Pri pozornom čítaní tej vety, ktorú som už na začiatku spomenul, zistíme, že on nás miloval ako prvý a stále nás miluje. Nie je to obchod z jeho strany – nepovedal, že vás budem milovať, ak zachováte moje prikázania. Tú vetu povedal v tom duchu, že v jeho láske ostaneme – teda že z nej nevystúpime, ak sa o to budeme aj my snažiť. Teda on nás zahŕňa všetkých do svojej lásky. Ak chceme v tejto jeho láske zostať, musíme zachovať jeho prikázania.

V roku 1944 sa v Španielsku pri meste Léon stalo veľké vlakové nešťastie. Osobný vlak, ktorý mal na oboch stranách lokomotívy, zastal v tuneli. Keďže rušňovodiči vtedy ešte nemali vysielačky, nevedeli sa dohodnúť. Rušňovodič zadnej lokomotívy si myslel, že musia z tunela vycúvať, tak sa o to snažil zo všetkých síl. No rušňovodičovi prednej lokomotívy sa podarilo naštartovať a snažil sa ísť zase dopredu. Samozrejme, z miesta sa nepohli. Oxid uhoľnatý, ktorý vznikol pri spaľovaní paliva motormi, udusil v tuneli asi 500 cestujúcich. Pritom stačilo tak málo – aby sa pohli jedným smerom.

Bratia a sestry, nech nás bohoslužba dnešnej nedele povzbudí k tomu, aby sme sa snažili o jeden pohľad, aby sme sa snažili zjednotiť – s Bohom, aj s našimi blízkymi. Vtedy zostávame v Božej láske, vtedy sa stávame Ježišovými priateľmi. A vtedy bude naša radosť úplná, najväčšia, dokonalá. Amen.