Bratia a sestry,
neoficiálny názov dnešného sviatku je veľmi známy – Troch kráľov. Keby sme však len trochu začali skúmať, čo to má s vecou spoločné, zistili by sme, že veľmi málo. Tí ľudia, ktorí sa prišli pokloniť malému Ježišovi, neboli totiž pravdepodobne králi, možno neboli ani traja a zrejme sa to ani nestalo 6.januára, aj keď my to v tento deň slávime. Ich mená – Gašpar, Melichar, Baltazár vznikli až v 5.storočí, takže je málo pravdepodobné, že sa tak volali. Podľa tradície jeden z nich je biely – zastupuje Európu, druhý je čierny – zastupuje Afriku a tretí – žltý – predstavuje ázijské národy. Či to tak bolo v skutočnosti, to nevieme. A konečne – títo ľudia ani neprišli tesne po narodení Ježiša Krista, ale možno až 1,5 roka po tom. Historické fakty to teda nie sú. Sv. písmo sa zmieňuje akurát o tom, že to boli mudrci od východu a priniesli tri dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Nedostatok historických skutočností však vôbec nie je na prekážku. Dôležitejšie na celej tejto udalosti je posolstvo, ktoré nám prináša. Vyjadruje to ten oficiálny názov sviatku – Zjavenie Pána.

Betlehemská udalosť je nám všetkým veľmi dobre známa. Vieme, že malý Ježiš sa narodil úplne v skrytosti, vedeli o ňom len pastieri. Tí sa tomu veľmi tešili. Tešili sa, lebo prišiel Mesiáš, dlho očakávaný, ten, ktorý ich mal vyslobodiť z otroctva hriechu. Pán Ježiš sa narodil v skrytosti dokonca aj pred vtedajšími kňazmi, ktorí o ňom veľa teoreticky vedeli. Hlásali, že má prísť a pravdepodobne ho aj čakali. Osobne sa s ním však ešte nestretli. Príchod mudrcov je začiatkom odhalenia Ježišovho príchodu ostatným ľuďom, národom a celému svetu. Pán Ježiš sa postupne zjavuje, dáva sa poznať, kde je, čo priniesol a pre koho prišiel. Boh použil svoju nekonečnú múdrosť, aby aj úkazy na oblohe usporiadal do takého poriadku, aby ukazovali na spásonosnú skutočnosť. Mudrcov vidíme skúmať znamenia na oblohe. Vidíme ich, ako nasledujú hviezdu, ktorá ich privádza až do Jeruzalema. Ich cesta však nie je bezstarostná a pohodlná. Hviezda sa im stráca. Preto pátrajú, dopytujú sa. Isto je to veľmi zdĺhavé, veď sa musia dostať až k samému Herodesovi a ktovie, koľko trvalo, kým si vybavili vstup k nemu. Od židovských kňazov dostanú informácie. Zaujímavé je, že tí kňazi vedeli všetko ohľadom príchodu Mesiáša, ale nešli sa pozrieť do Betlehema. Mudrci nevedeli takmer nič a našli ho…

Aký paradox! A zároveň výzva pre nás. Mudrci sú nám jasným svetlom, ako vytrvalo hľadať a nevzdať sa. Sú aj povzbudením. Cesta k Bohu nie je vždy jasná, rovná, priama. Často sa kľukatí, zamotáva, niekedy stratíme smer. Postupne však – ak človek hľadá – dá sa ten smer nájsť. Nie je teda tragédiou, ak niekedy nevieme, ako ďalej. Dôverujme Bohu, že má pre nás cestu, len ju musíme niekedy pohľadať. Sv. Otec Ján Pavol II. svojho času vybral pre Svetový deň mládeže motto práve z príhody, ktorú si dnes pripomíname: „Prišli sme sa mu pokloniť“. Toto je výzva mudrcov, ktorá zaznieva už dvetisíc rokov pre všetkých nás. Poďme sa mu pokloniť! Nielen na Vianoce k jasličkám do kostola! Ale nech celý náš život je cestou k poklone pravému Bohu! Aj napriek posmechu sveta, aj napriek všeobecnému presvedčeniu, že „dnes to už nie je v móde“. Je to cesta nie ľahká, cesta plná sebazáporu a odriekania. Hľadať stratenú vec veru nie je príjemné. Takisto nie je ľahké hľadať to stratené Božie kráľovstvo.

Čítal som príbeh o mladíkovi, ktorého trápila práve táto otázka – ako vytrvať na ceste k Bohu, ako vytrvať v oddanosti Bohu a neochabovať; ako nestrácať chuť. Išiel sa poradiť za otcom púšte. Pustovník mu vyrozprával príbeh o psovi, ktorý naháňal zajaca. Svojím brechotom vyplašil aj iných psov a tí bežali za ním. Po čase ho však prestali naháňať. Ten prvý pes znova bežal sám za zajacom. A keď sa mladík spýtal, prečo ostatné psy zastali okrem toho jedného, pustovník odpovedal: Ten prvý pes videl cieľ, kým ostatné psy ho nevideli.

Majme teda pred očami cieľ našej cesty, zmysel nášho života a hľadanie bude jednoduchšie. Nech dnešný deň nie je len záležitosť folklóru a romantických poviedok, ale konkrétnou odpoveďou na pozvanie nasledovať mudrcov, hľadať cestu k Bohu. Amen.