Možno ste si všimli, že v niektorých obchodoch sa objavujú nápisy „záruka najnižšej ceny“ alebo „najnižšie ceny v meste“ a pod. Ak niečo kúpite lacnejšie inde, sú vám ochotní vyplatiť dokonca až dvojnásobok rozdielu. Hovoria, že denne porovnávajú ceny, aby boli najlacnejší. Či je to pravda alebo nie, to nie je predmetom môjho uvažovania, skôr chcem povedať, že porovnávanie patrí k nášmu životu a naozaj často porovnávame, čo je výhodnejšie, čo sa viac oplatí a čo nie. Kto je múdry, hľadí pri tom nielen na cenu, ale aj na kvalitu, pretože to, čo je lacné nemusí byť kvalitné, skôr sa opotrebuje a v konečnom dôsledku to môže byť oveľa drahšie riešenie

Existuje však, bratia a sestry, ešte iné porovnávanie, a to v duchovnom živote. Čo mi viac vyhovuje a čo nie. Dostávame tiež rôzne ponuky. V zásade sú dve a potom rozličné obmeny a variácie. Mojžiš v mene Boha ponúka Izraelitom práve tieto dve základné alternatívy: požehnanie a kliatbu.

Požehnanie spočinie na nich vtedy, ak budú poslúchať príkazy svojho Boha. Kliatbu zas vtedy, keď pôjdu za cudzími bohmi. Keby sme chceli porovnať tieto dve ponuky, azda jednoduchšia by sa nám zdala tá druhá alternatíva – načo sa namáhať, poslúchať príkazy Boha, o ktorom len veríme, že jestvuje, to nie je príliš lákavé. Ísť za cudzími bohmi, to znamená, robiť, čo sa mi chce, nebyť obmedzovaný, to je oveľa lákavejšie, príjemnejšie. Ale všetci vieme, že to, čo sa zdá na prvý pohľad výhodnejšie, lacnejšie, pri dôslednejšom skúmaní nie je až také dobré. Namáhať sa – niekedy naozaj veľmi ťažko s tými Božími prikázaniami, zapierať seba samého, zriekať sa svojich predstáv, to nie je ľahké, nie je to populárne. A predsa takáto cesta vedie do neba, takýchto ľudí prirovnáva Boh k človeku, ktorý stavia svoj dom na skale. Stavať na skale – to tiež nie je slasť, je to otročina. Oveľa, oveľa jednoduchšie je urobiť základy v piesku. Neviem, či sa to vôbec dá porovnávať. Ale výsledok sa potom tiež nedá porovnať. Dom postavený za cenu zriekania, tvrdej roboty a námahy je oveľa bezpečnejší a stálejší.

Dnes teda porovnávame: čo má väčšiu cenu a čo má vyššiu kvalitu. Radím všetkým nám: zvoľme si radšej kvalitu, aj keď za vyššiu cenu. Pán Ježiš je tiež za takéto riešenie. Takého človeka považuje za múdreho. Počúvať a uskutočňovať – to je náš život. Nech to nie je teda len – ľudovo povedané – jedným uchom dnu a druhým von, ale nech sa to prejaví na našom živote. Aj keď je to za cenu námahy. Ale sám Boh ručí za to, že takýto dom sa nezrúti, odolá všetkým nástrahám počasia a zostane pevne stáť ako maják, ako istota.

Zrejme každému je známe slovo Ford. Je to značka auta, ktoré sa azda považuje za dosť dobré. Je pomenované po zakladateľovi automobilky, ktorá ho vyrába, po Henrym Fordovi. O tomto človeku sa hovorí, že raz dal za úlohu svojim konštruktérom zostrojiť motor V-8. Konštruktéri to skúšali tak či onak, ale nevedeli si s tým poradiť. Trápili sa s tým šesť mesiacov, a predsa na to neprišli. Ford aj napriek tomu ich nútil, aby na tom pracovali. Oni krútili hlavami a hovorili si: „Ten šéf sa naozaj zbláznil.“ Ale po roku tvrdej práce predsa sa im podarilo tento motor skonštruovať a na dlhé roky si tak zaistili prvenstvo práve týmto kvalitným výrobkom. Tvrdá námaha priniesla svoje ovocie.

A toto som chcel povedať. Nebojme sa aj tej duchovnej námahy. Keď dokážeme znášať ťažkosti života kvôli časným veciam, napríklad kvôli skonštruovaniu nejakého motora, mali by sme sa namáhať aj o získanie toho večného života, ktorý má nekonečne vyššiu cenu ako nejaký motor. Postavme teda svoj duchovný dom na skale a nič mu neuškodí. Amen.