Jedna zo slovenských skupín (Desmod) spieva aj takúto pieseň: Vždy, keď naprší / Ľuďom do duší / Čistí zostanú. A spevák pokračuje: To mám rád. / Splní sa mi sen / Všetkým rozumiem / Nič viac nehľadám.

Neviem presne, na čo konkrétne ten spevák myslel. Ale účinky dažďa sú zrejmé: zavlažuje a umýva, očisťuje. Človek má v sebe túžbu po dobre, čistote a kráse. Keď je niečo špinavé, pomôže voda. Keď je sucho, pomôže voda. Keď je veľa prachu, zase pomôže voda. Dážď nie je niečo príjemné, ale keď je sucho, je veľmi potrebný a žiadaný. Zúrodní zem, aby mohli klíčiť rastliny.

Prorok Izaiáš prirovnáva slovo, ktoré vychádza z Božích úst práve dažďu. Božie slovo zúrodňuje, kyprí pôdu ľudskej duše, niekedy to tam veru dobre poobracia, až to bolí. Ale je to potrebné, pretože často, veľmi často sú ľudská duša zaprášená, sú v nej všelijaké nánosy a potrebuje očistu. Očista Božím slovom nie je príjemná, niekedy je až veľmi bolestivá. Vieme to veľmi dobre. Telo si žiada niečo iné, Boh hovorí niečo iné. Človeka stojí dosť síl, aby prijal Božie slovo za svoje a splnil Božiu vôľu. Ale keď to dokáže, dážď Božieho slova, Božej reči ho očisťuje, odstraňuje následky hriechu a ľudských nedokonalostí a dáva šancu vzrásť dobru, ktoré sa nachádza v každom z nás. V závislosti na dispozícii človeka potom prináša úrodu – tridsať, šesťdesiat, či stonásobnú.

Syn Boží prišiel a doniesol nám zvesť, radostnú zvesť od Otca, aby sme mohli byť vykúpení. Všetci sme k tomu pozvaní. Všetkým nám zaznieva jeho slovo. Na pozvánku sa patrí odpovedať, odpovedať kladne. Prijmime teda Otcove pozvanie, čítajme slovo, koré nám poslal nechajme ho , nech nás očistí, tak ako dážď očisťuje a napája zem.

Pieseň, ktorú som spomínal na začiatku pokračuje týmito slovami: O vás to viem / Duše dáte / do okien / O vás to viem / O vás to viem / Chcete dážď na každý deň / O vás to viem. Bol by som rád, keby sme aj my chceli prijímať ten dážď každý deň. Totiž len systematická práca na sebe prináša žiadaný zisk. Zrno na skale rýchlo vzíde, zahorí nadšením, ale preto, že nemá zdravé základy, hneď uschne. Ak chceme vydržať, vyžaduje si to rast do hĺbky, a to je tvrdá a systematická práca – každý deň.

A pieseň končí slovami A keď z ulíc prach / Usadí sa v nás / Chcem nech zaprší. Zakončím teda aj ja prianím, aby sme my všetci chceli ten prach vždy znova a znova zo seba zmývať. Tak ako nám záleží na vonkajšej hygiene a čistote, nech nám záleží aj na čistote duše. Ježiš Kristus dodáva: Kto má uši, nech počúva. Kto má zmysel pre svoju dušu, pre jej záchranu, nech sa snaží ju zachrániť. Spása závisí od každého jednotlivca. Kto teda má uši, nech počúva… Amen.