(MONS. JOZEF HAĽKO)

Trvalou kulisou vianočných stánkov bratislavského Hlavného námestia bude tento Advent vyhorený dom. Na znak toho, že materiálny svet je pominuteľný a Vianoce sú práve o niečom, Niektom nepominuteľnom, nesmrteľnom. On, Ježiš, sa na konci Adventu narodí v betlehemskej maštali.

Facebook: https://www.facebook.com/jozef.halko.biskup/