Je niekto, kto sa naozaj teší na pôst? Čo nás tak vzrušuje na období pôstu? Ktoré aspekty púte Pôstnym obdobím nás preverujú? Biblické čítania tohto obdobia sú starostlivo zvolené tak, aby premietali históriu spásy rovno pred našimi očami.

Začnime Ježišom na púšti z evanjelia Prvej pôstnej nedele. Páľava púštneho slnka a zvieravá bolesť hladu a smädu mu pričarovala prítomnosť démona. Evanjelista Marek nám predstavuje Ježiša zápasiaceho s mocou Satana, osamelého a tichého v pustatine púšte. Markova verzia pokúšania Ježiša nespomína tri pokušenia, ani nehovorí, že sa Ježiš postil. Marek sa plne sústreďuje na predstavenie pokušení Ježiša ako súčasti veľkého zápasu medzi dobrom a zlom, medzi Bohom a Satanom. Ježišova skúsenosť púšte nám nastoľuje dôležité otázky. Aké sú niektoré z „púštnych“ skúseností, ktoré som zažil v mojom živote? Akú púštnu skúsenosť prežívam práve teraz? Kedy a ako nachádzam chvíle kontemplácie uprostred rušného života? Ako som žil uprostred mojich vlastných púští? Bol som odvážny a vytrvalý v boji s démonmi? Ako som odolával tomu, aby som svoje vlastné púšte nezmenil na miesta života v hojnosti?

V Evanjeliu sv. Matúša a Lukáša sa opisuje rozhovor, keď knieža zla sa pokúša odvrátiť Ježiša od viery a od jeho mesiášskeho poslania v neporušenosti srdca. Ale aj keď Izrael v púšti zlyhal, Ježiš nezlyháva. Jeho puto s Otcom bolo prisilné dokonca aj pre démonov púšte na to, aby ho pretrhli. V prvom pokušení na púšti, Ježiš reaguje na Zlého nie popieraním závislosti človeka na potrave, ale skôr perspektívou ľudského života a pozemskej púte človeka. Tí, čo nasledujú Ježiša, nemôžu byť závislí od vecí tohto sveta. Keď sme teda závislí od materiálnych vecí a nie od Boha, podliehame pokušeniu a hriechu.

Boh všetko riadi

Druhé pokušenie sa týka klaňania sa diablovi a nie Bohu. Ježiš znova pripomína Zlému, že všetko riadi Boh. Toto je dôležité pre nás počúvať a veriť, najmä keď sa zdá, že nás naše pokušenia začínajú ovládať, keď všetko okolo nás sa javí ako zlyhania, tiene, temnota a zlo. Jedine Boh je ten, kto suverénne riadi náš osud. V treťom pokušení diabol žiada zjavenie či prejav Božej lásky v prospech Ježiša. Ježiš odpovedá Zlému slovami, že nikomu nemusí dokazovať, že Boh ho miluje.

Pokušením je všetko, čo nás robí nízkymi, šerednými a podlými. Pokušenie používa najprefíkanejšie ťahy, aké si len Zlý dokáže vymyslieť. Čím viac nad nami diabol nadobúda kontrolu, tým menej chceme uznať, že on bojuje za každý milimeter tejto zeme. Ježiš mu nedovolil takto pôsobiť. Už od samého začiatku jeho kampane za tento svet a za každého z nás, Ježiš otvorene vystupoval proti nepriateľovi. Začal svoj boj s použitím moci Písma počas svojej noci pochybností, zmätenia a pokušenia. Nikdy nesmieme zabudnúť na Ježišov príklad, aby sme neboli zvedení diablovým podvodom. Od Ježiša sa učíme, že Boh je tu prítomný a udržiava nás pri živote uprostred skúšok, pokušenia a dokonca aj hriešnosti. Uvedomujeme si, že musíme mať vo svojom živote istý duchovný priestor, v ktorom by sme sa mohli zbaviť falošných vecí, ktoré sa na nás lipnú, vdýchnuť nový život do našich snov a začať odznova. Dospievame k viere, že Boh dokáže vziať našu vyprahnutú nádej a dať jej rozkvitnúť. Také sú lekcie púšte. Preto potrebujeme, dokonca aj v aktivite nášho každodenného života a práce, chvíle modlitby, ticha, počúvania Božieho hlasu.

Boha môžeme stretnúť uprostred našich púští hriešnosti, sebeckosti, žiarlivosti, nadmernej výkonnosti, izolácie, cynizmu a zúfalstva. A uprostred púšte začujeme, čo Boh urobí, ak mu otvoríme naše srdcia a dovolíme mu dať rozkvitnúť našim púštiam. Cesty púšte boli hlboko v Ježišovom srdci a musia byť aj hlboko v srdciach všetkých, ktorí ho chcú nasledovať.

(Život Cirkvi vo svete – zo Zenitu preklad Mgr. Zuzana Gluchichová)