Bratia a sestry, Je tu jeden historický fakt, ktorý nás napĺňa úžasom. Boh sa prihovára človeku v Starom Zákone (SZ) cez prorokov. V Novom Zákone sa však prihovára cez svojho Syna. Ten sa stal človekom a žil tu medzi nami – ľuďmi. Boh hovorí s človekom, aby ho po...