Boh kladie vzťah a spoločenstvo na prvé miesto

Jedným z najdôležitejších rozmerov nášho trojjediného Boha je spoločenstvo lásky a osôb – model pre nás v tajomstve Najsvätejšej Trojice. Pre kresťanov Najsvätejšia Trojica je primárnym symbolom spoločenstva, ktoré spája rôznorodosť v ňom obsiahnutá. Ak má naša viera základy v tomto trojičnom tajomstve, ktoré je v zásade tajomstvom spoločenstva,...

Čítajte viac ...

Nechajte pôsobiť dary Ducha Svätého

Kresťanská teológia Ducha Svätého je zakorenená v židovstve. Výraz Duch sa prekladá zo židovského slova (ruah) a dokonca v jeho výslovnosti objavíme Boží vietor a dych. Boží vietor, dych Boha, prítomnosť Boha – to sú všetko spôsoby vyjadrenia Božej prítomnosti. Výraz „Duch Svätý“ sa v Starom zákone použil iba...

Čítajte viac ...

Dobrota a priateľstvo po celé veky

Kresťanstvo vyžaduje, aby veriaci pochopil hlavné články viery nielen intelektuálne, ale aby podľa nich aj konal v každodennom živote. Mimoriadny príbeh obrátenia Kornélia v prvom čítaní ilustruje toto posolstvo. Je to najdlhšie rozprávanie o jednotlivcovi v Skutkoch apoštolov. Témou príbehu je Božie prinútenie – Peter je posledný, čo by...

Čítajte viac ...

Ježiš, krásny a šľachetný Pastier

Vo Svätom písme a na starovekom Blízkom Východe bol „pastier“ politický titul, ktorý zdôrazňoval povinnosť kráľov starať sa o ľudí im zverených. Tento titul v sebe zahrňoval bezvýhradnú oddanú starostlivosť o ľudí. Starať sa o stáda bolo dôležitou súčasťou palestínskeho hospodárstva v biblických časoch. V Starom zákone Boha nazývajú...

Čítajte viac ...

Nikodémovo hľadanie „duše teológie“

Evanjelium tejto Pôstnej nedele nám približuje nočný rozhovor dvoch významných učiteľov viery: na jednej strane je pozoruhodný „učiteľ Izraela“ menom Nikodém a na druhej strane je Ježiš, ktorého Nikodém nazýva „Učiteľ od Boha“. Nikodém prišiel k Ježišovi v noci. Jeho prominentná úloha a postavenie v národnej rade nazývanej Veľrada...

Čítajte viac ...

Planúca láska k Otcovmu domu

V čítaniach na Tretiu pôstnu nedeľu, by som sa sústredil na úvahu o dvoch mocne pôsobiacich obrazoch vo Svätom písme: obraze Ježiša čistiaceho Jeruzalemský chrám a posolstvo sv. Pavla o kríži Ježiša Krista. Ježišovo vyčistenie chrámu a Pavlovo chápanie kríža môže nám byť obrovskou pomocou pri raste nášho poznania...

Čítajte viac ...

Cesty púšte

Je niekto, kto sa naozaj teší na pôst? Čo nás tak vzrušuje na období pôstu? Ktoré aspekty púte Pôstnym obdobím nás preverujú? Biblické čítania tohto obdobia sú starostlivo zvolené tak, aby premietali históriu spásy rovno pred našimi očami. Začnime Ježišom na púšti z evanjelia Prvej pôstnej nedele. Páľava púštneho...

Čítajte viac ...