Desať Božích prikázaní

Evanjelium tretej pôstnej nedele vzalo za svoju tému chrám. Ježiš očisťuje starý chrám, vyháňaním z neho, s korbáčom z povrazu, obchodníkov s tovarom; takže predstavuje sám seba ako nový chrám Boha, ktorý ľudia zničia, ale ktorý Boh za tri dni vzkriesi. Tento krát sa však chcem pozastaviť nad prvým čítaním, pretože ono obsahuje...

Čítajte viac ...

Počúvajte ho!

„Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ Týmito slovami dal Boh Otec svojho syna Ježiša Krista ľudstvu ako svojho jediného a definitívneho Majstra, nadradeného nad Zákon aj prorokov. Kde hovorí Ježiš dnes, aby sme ho mohli počúvať? Hovorí predovšetkým cez naše svedomie. Ono je určitý spôsob „nápovede, našepkávania“, ktorý je...

Čítajte viac ...
  • 1
  • 2