Podobenstvo o talentoch

Evanjelium tejto nedele uvádza podobenstvo o talentoch. Žiaľ v minulosti sa význam tohto podobenstva zvyčajne sfalšoval alebo prinajmenšom veľmi skrátil. Keď je reč o talentoch, myslíme okamžite na naše prirodzené talenty, na inteligenciu, krásu, silu, umelecké schopnosti. Poslúžime si zvyčajne touto metaforou, keď hovoríme o hercoch, spevákoch, či komikoch....

Čítajte viac ...

Toto je dom Boží!

Liturgické čítania Tento rok Cirkev slávi namiesto 32. nedele v cezročnom období Výročie posviacky matky všetkých kostolov – Lateránskej baziliky v Ríme. Pôvodne bola zasvätená Spasiteľovi a neskôr sv. Jánovi Krstiteľovi. Čo znamená posviacka kostola a jeho existencia pre liturgiu, prípadne pre kresťanskú spiritualitu? Začnime slovami z Evanjelia sv....

Čítajte viac ...

Čo znamená skutočne milovať

„Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Slovami „ako seba samého“ nám Ježiš predkladá pred oči zrkadlo, ktoré nemôžeme oklamať. Poskytol nám neomylnú mierku, aby sme objavili, či blížneho milujeme alebo nie. My vždy veľmi dobre vieme, čo znamená milovať seba samého a čo chceme od toho druhého. Ježiš...

Čítajte viac ...

Vám sa Božie kráľovstvo vezme…

Podobenstvo o vražedných vinohradníkoch sa týka predovšetkým vzťahu medzi Bohom a ľudom Izrael. Jemu Boh poslal najprv prorokov a potom svojho vlastného Syna. Ale ako všetky Ježišove podobenstvá, je to „otvorený príbeh“. Na histórii Boha s Izraelom sa prezentuje vzťah Boha k ľudstvu. Ježiš berie žalobu Boha, ako ju...

Čítajte viac ...

Každú ratolesť, ktorá prináša ovocie, čistí

„Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.“ Vo svojom učení berie Ježiš často inšpiráciu v rodinných veciach poslucháčov a vo veciach, ktoré počuli všetci. Tento krát sa k nám prihovára s obrazom ratolesti a viniča....

Čítajte viac ...

Naozaj vstal z mŕtvych

Evanjelium dnešnej nedele nám ukazuje jedno z mnohých zjavení Zmŕtvychvstalého. Emauzskí učeníci práve dorazili udychčaní do Jeruzalema a rozprávajú, čo sa im počas ich dlhej cesty prihodilo, keď sa objavil medzi nimi Ježiš hovoriac: „Pokoj vám!“ Najskôr preľaknutie, akoby mali nejakú vidinu, potom úžas, pochybovačnosť a nakoniec radosť. Dokonca pochybovačnosť a radosť spolu:...

Čítajte viac ...
  • 1
  • 2