Drahí bratia a sestry! Posledné tri nedele sme svedkami toho, ako Ježiš chodí po krajine, ohlasuje Božie kráľovstvo a uzdravuje chorých, ktorých k nemu prinášajú. Dnešné evanjelium nie je výnimkou. Minulú nedeľu sme boli svedkami toho, ako Ježiš uzdravil malomocného. Žiaľ, po tomto uzdravení musel na pár dni odísť do ústrania, pretože...