Vypočuli sme si pašie, opis posledných hodín nášho Ježiša Krista. Sú náročné na počúvanie a vnímanie nielen kvôli svojej dĺžke, ale aj kvôli – a hlavne – hĺbke obsahu. Na krížovej ceste Pána Ježiša bolo mnoho ľudí, ktorí boli aj v mnohom odlišní. Boli tam takí, čo tam museli...