Vidieť…

Milí bratia a sestry, Určite aspoň z počutia poznáte rozprávku pre dospelých „Malý princ“. Stala sa veľmi populárnou, mnohé myšlienky odtiaľ prebrali napr. speváci alebo básnici. Jedna z tých pekných myšlienok je aj táto: „Správne vidíme iba srdcom“. Je to veľká pravda. Na to, aby sme videli, nepotrebujeme mať dobré oči....

Čítajte viac ...

Smäd…

Milí bratia a sestry, Neviem, či ste boli niekedy na operácii alebo aspoň v celkovej anestézii z nejakého dôvodu. Ak áno, veľmi dobre viete, že keď sa človek preberie, nemôže hneď prijímať potravu a nemôže ani piť, hoci práve vtedy by sa mu žiadalo piť najviac. Je to veľmi ťažké, pretože anestézia...

Čítajte viac ...

Boh s nami…

Na dnešnom trhu pôsobia tzv. akciové spoločnosti. Sú to obyčajne veľké podniky, ktoré majú za sebou iné spoločnosti alebo akcionárov a spoločne týmto spôsobom podnikajú. Je jasné, že napr. banka, ktorá má veľmi veľké imanie, nemôže byť spoločnosť s ručením obmedzeným, musí to byť akciová spoločnosť, teda spoločnosť, v ktorej sa podieľajú...

Čítajte viac ...

Postaviť si pomník…

Bratia a sestry, keď sa prechádzame po cintoríne, stáva sa, že naďabíme na pomníky, ktoré patria ešte žijúcim ľuďom. Ak človek zomrie, zostane pomník a ten pripomína, že tu bol niekto s takým menom… Takisto si človek rád postaví pomník v nejakom diele, ktoré vykoná tu na zemi, napr. nejaká stavba alebo napíše...

Čítajte viac ...

Boli štyria…

Bratia a sestry, možno ste už počuli, že vo Sv. písme sa často vyskytuje tzv. číselná symbolika, to znamená, že nie vždy sa dá presne určiť počet podľa toho, ako je to tam uvedené. Všeobecne známe je napríklad, že číslo 7 znamená počet plnosti. V dnešnom evanjeliu sme tiež počuli jedno...

Čítajte viac ...

Utrpenie…

Bratia a sestry, veľmi veľa sa hovorilo a aj sa hovorí o tom, čo je vlastne utrpenie, choroba, problémy alebo iné trápenie. Aký to má zmysel, či je to potrestanie za hriech alebo dokonca či je to trest za hriech rodičov a podobne. Najmä v Starom zákone ľudia považovali za dôsledok hriechu, ak boli...

Čítajte viac ...

Hľadať cestu k Bohu

Bratia a sestry, neoficiálny názov dnešného sviatku je veľmi známy – Troch kráľov. Keby sme však len trochu začali skúmať, čo to má s vecou spoločné, zistili by sme, že veľmi málo. Tí ľudia, ktorí sa prišli pokloniť malému Ježišovi, neboli totiž pravdepodobne králi, možno neboli ani traja a zrejme sa to...

Čítajte viac ...

Zostala so Synom…

Bratia a sestry, za oných čias – pred novembrom 89, sa 8.marca s veľkou pompéznosťou slávil Medzinárodný deň žien. Neviem, či táto tradícia pokračuje aj teraz, ale zdá sa mi, že to akosi upadlo do zabudnutia. Do popredia – chvalabohu – sa dostáva iný sviatok – Deň matiek, ktorý slávime vždy...

Čítajte viac ...

Rásť a mocnieť…

Bratia a sestry, dnes má sviatok Sv. rodina, ale takisto môžeme povedať – myslím si –, že je to sviatok každého z nás, pretože každý z nás je nejakým spôsobom spätý s rodinou. Už len to, že pochádzame z rodiny; mnohí z nás aj naďalej žijú v rodinách, založili si vlastné rodiny. Rodina je teda nerozlučne...

Čítajte viac ...

…na to sme tu…

„Aké krásne sú na horách nohy posla, ktorý hlása pokoj, posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu, ktorý hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“ Tak spieva prorok Izaiáš v 52. kapitole svojej knihy. Toto je najkrajšia zvesť všetkých čias, toto je nový svet, nový život. Boh kraľuje, prestala vláda temností, zažiarilo svetlo...

Čítajte viac ...