Stačí nám diagnostika?

V Mojžišovom zákone sa písalo o malomocenstve: „Malomocný, napadnutý touto ranou, bude mať roztrhnutý odev, neupravené vlasy na hlave, zakrytú bradu a bude volať: ‚Nečistý, nečistý!‘ Celý čas, čo bude malomocný, bude nečistý a bude bývať sám mimo tábora.“ (Lv 13,45-46) Jasné ako facka. Si malomocný, choď preč. Kvôli dobru ostatných, aby sa...

Čítajte viac ...

Na „koberčeku“ pred Bohom

Milí bratia sestry, milí priatelia, niekedy zvykneme povedať „Idem na koberček“… a máme pritom rôzne pocity. Čo chce ten môj nadriadený? Pochváli ma alebo pokarhá? Možno si v duchu robíme aj retrospektívu, čo sme urobili, prečo nás vlastne volá. Možno máme vnútorné chvenie alebo trému, ako to dopadne. Raz...

Čítajte viac ...

Poďme cestou Ježišovou…

Včera sme v evanjeliu čítali, že Pán Ježiš miloval svojich a miloval ich do krajnosti. Dnes si pripomíname udalosti, ktoré tieto slová potvrdzujú. Ježiš nielen hovoril, ale svojím životom to aj dokázal. Pritom vieme, že On sám musel zápasiť so sebou v Getsemanskej záhrade. Zápasil kvôli láske k nám....

Čítajte viac ...

…neobrátil sa k nám chrbtom…

Sem-tam sa akiste vyskytne v našom slovníku spojenie „obrátiť sa k niekomu chrbtom“. Okrem doslovného chápania je možný aj prenesený zmysel – na niekoho zanevrieť, nahnevať sa, nechcieť mať s niekým nič spoločné a podobne. Toto slovné spojenie však nepatrí do Božieho slovníka. U Boha nejestvuje niečo také, že...

Čítajte viac ...

Hľadať a poznávať

Milí bratia a sestry, milí priatelia, niekedy sa zvykneme žiakov alebo študentov pýtať, ktoré predmety patria medzi ich obľúbené alebo neobľúbené. Ak človek niečomu nerozumie, tak neraz sa bude veľmi namáhať, aby aspoň trochu prenikol do problematiky, v prípade študenta aby dostal aspoň akú-takú známku na vysvedčení. Nejako tak...

Čítajte viac ...

Hľadieť jedným smerom

Milí bratia a sestry, o láske koluje množstvo rôznych citátov, myšlienok a sentencií. Jedna z týchto viet – azda už aj ošúchaná znie „Milovať znamená pozerať sa jedným smerom“. Jej autorom je údajne Antoine de Saint-Exupéry. V tomto krátkom výroku je skrytá veľká pravda, totiž, že keď máme niekoho...

Čítajte viac ...

Pôvod dobra

Milí bratia a sestry, na každom výrobku je okrem iného uvedený aj pôvod, odkiaľ daný tovar pochádza. Obyčajne sú tam napísané známe slová „Made in…“ – či už Slovakia, EÚ, China a podobne. Niekedy už podľa pôvodu výrobku vieme odhadnúť, akú asi bude mať kvalitu a čo máme od...

Čítajte viac ...

Nie sú to len ženské táraniny…

Milí bratia a sestry, Každý z nás rozdeľuje ľudí do viacerých skupín – príbuzní (rodina), priatelia, kamaráti, známi, ľudia, ktorých poznáme z videnia a nakoniec obrovské množstvo tých, ktorých vôbec nepoznáme a nikdy s nimi neprídeme do styku. Každý má pritom u nás iný stupeň dôvery, nie každému sme...

Čítajte viac ...