Presvedčivosť oslávených rán

Dnešné evanjelium je bohaté na myšlienky, možno v ňom nájsť veľa impulzov pre duchovný život. Keď som sa však pripravoval na túto kázeň, stále vo mne rezonovala jediná veta, naliehavá výzva Ježiša Tomášovi: „Nebuď neveriaci, ale veriaci.“ Toľkokrát som si už chcel túto vetu požičať, keď som mal príležitosť...

Čítajte viac ...

Láska – dar Ducha Svätého

Milí priatelia, desať dní po sviatku Ježišovho nanebovstúpenia – oslavujeme zoslanie Ducha Svätého, Turíce. Ako to bolo v prvé Turíce vieme. Ježiš pred svojim nanebovstúpením hovoril svojim priateľom o ich budúcom poslaní, o tom, ako majú v celom svete o ňom svedčiť a robiť zo všetkých ľudí jeho učeníkov. Úloha ťažká, zdanlivo nesplniteľná pre túto...

Čítajte viac ...