To je darček!

Keď sa po tieto dni pýtame detí, čo im priniesol Ježiško, s nadšením vymenúvajú, čo všetko našli pod stromčekom: Nový tablet, hru, sveter, topánky… Darčeky patria k Vianociam. A hlavne deti si bez nich sviatky ani nevedia predstaviť. Dovoľte mi však teraz otázku: Čo doniesol Ježiško vám? Nemyslím teraz...

Čítajte viac ...

Neboj sa, Mária!

Strach. Patrí k univerzálnym skúsenostiam celého ľudstva. Kto z nás už nezažil strach? Všetci sa čohosi bojíme. Niekedy sú to obavy odôvodnené, niekedy iracionálne… Niekedy je strach užitočný – ľudia, ktorí sa neboja v niektorých situáciách (napríklad šoférujú príliš odvážne, bez bázne a rešpektu) sa stávajú nebezpečnými sami pre...

Čítajte viac ...

Čo je Božie?

Liturgické čítania Náš majster je v evanjeliu nasledujúcej nedele lákaný do pasce. Nech by odpovedal na otázku farizejov a herodiánov: „Slobodno platiť dane cisárovi, alebo nie?“ „áno“, alebo by odpovedal „nie“, dostali by ho. Buď by ho mohli obviniť zo zločinu buričstva, alebo z blasfémického podporovania pohanskej tyranskej nadvlády...

Čítajte viac ...

Verím v milujúceho Boha?

Denne v správach počúvame o vojnách vo svete. Všetko sa to deje ale akosi príliš ďaleko, akoby sa nás to netýkalo, akoby sa nám to nemohlo stať. Ako sa však zmenili naše pocity, keď vypukla občianska vojna v susednom štáte… Alebo na dejepise sme sa učili, ako mora choroby v minulosti vyhubili celé...

Čítajte viac ...

Pozvanie

V prvom čítaní nasledujúcej nedele budeme z knihy proroka Izaiáša počuť nasledujúce pravdy: „Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.“ Tieto slová sú najlepšou...

Čítajte viac ...

Modliba pohanky

Čo vám pripomína scéna z dnešného evanjelia? Žena – pohanka, ktorá s pravým Bohom nemala doteraz nič spoločné, prichádza za Ježišom, lebo je v zúfalej situácii. Nevie pomôcť svojej chorej dcére. Ježiš je jediný, ktorý by mohol ešte niečo urobiť… Zažívame to, keď sa ľudia, čo nechodia do kostola,...

Čítajte viac ...

Prečo to u nás nie je ako na Turíce?

Dnes na Turíce oslavujeme akoby narodeniny Cirkvi. Pripomíname si zoslanie Ducha Svätého a v duchu hľadíme späť na slávne počiatky spoločenstva, ktorého sme aj my súčasťou. Aké máme pocity, keď znovu počúvame, aké nadšenie, horlivosť a akú odvahu mali na počiatku apoštoli? Ako na nás pôsobí pohľad na dar jazykov, ktorý apoštoli...

Čítajte viac ...

Je futbal nudný?

„Živé a účinné je Božie slovo…“, napísal apoštol Pavol. Je takým aj pre nás? Práve sme počuli čítanie z evanjelia. Cítime, ako v nás žije a účinkuje? Aby sme tomu napomohli, skúsme si v ňom nájsť posolstvo pre nás… Alebo ešte viac, skúsme v ňom nájsť nás samých… Emauzskí...

Čítajte viac ...