Mimoriadne chvíle…

Toľko krát sa mi stáva, že poviem kázeň, na ktorej som si dal veľmi záležať, no reakcia neprichádza. Avšak inokedy mám dojem, že sa mi kázeň nepodarila, a predsa niekto príde na jej základe požiadať o spoveď, že ho to tak oslovilo, že chce zmeniť život. Čím to je? Sú veci, zdanlivo...

Čítajte viac ...

Pozvaní na hostinu

Milí priatelia. Aby sme mohli žiť, musíme jest a piť. No z jedla a nápoja sme si my ľudia vo všetkých kultúrach urobili čosi oveľa vznešenejšie, ako len prostriedok k prežitiu. Prestretý stôl je akýmsi oltárom rodiny, miestom, okolo ktorého sa rodina schádza. Ak si chceme niekoho uctiť, pozveme...

Čítajte viac ...

Prečo to u nás nie je ako vtedy na Turíce?

Dnes na Turíce oslavujeme akoby narodeniny Cirkvi. Pripomíname si zoslanie Ducha Svätého a v duchu hľadíme späť na slávne počiatky spoločenstva, ktorého sme aj my súčasťou. Aké máme pocity, keď znovu počúvame, aké nadšenie, horlivosť a akú odvahu mali na počiatku apoštoli? Ako na nás pôsobí pohľad na dar...

Čítajte viac ...

Je nebo tam hore?

Keď som sa detí na vyučovaní náboženstva opýtal, kde je nebo, všetci v tom mali úplne jasno: „Tam“, a ukázali smerom hore. Ste si istí, že je to tým smerom? Samozrejme. Ukázal som im glóbus a malú figúrku človiečika som postavil na miesto, kde sa nachádza Slovensko. Smer teda,...

Čítajte viac ...

Vidieť dobre čo treba

Zdá sa vám, že ste veľký, alebo malý? Ako vidíte samého seba? Ste veľkým človekom? Tá troška priestoru, čo zaberáme svojim telom…, čo je to v porovnaní s nekonečným priestorom vesmíru? Za celý život by sme neboli schopní prejsť ani len vzdialenosť k mesiacu – najbližšiemu telesu pri našej zemi. A to je len...

Čítajte viac ...

Veľké upratovanie pred sviatkami

Milujúci ľudia spontánne, automaticky myslia na milovanú osobu – či už vedome, alebo i podvedome – a vôbec sa k tomu nepotrebujú nútiť. Rozmýšľajú, čo má milovaný rád, ako ho ešte viac potešiť, čo by mu urobilo radosť… Ale zaujímajú sa aj o to, čo druhému vadí, aby sa tomu vyhýbali. Ide...

Čítajte viac ...

Investovať do vzťahu

Niektoré televízie ukazujú s obľubou v reportážach o rôznych ľudských tragédiách bezprostredné, ešte nespracované reakcie príbuzných obetí, plné obrovských emócií.  Keď tam vidíme ľudí, ktorí práve utrpeli veľkú materiálnu stratu, alebo ešte horšie – stratili niekoho blízkeho, nepotrebujeme tak veľa empatie, aby sme sa vcítili do ich situácie a pochopili ich vyjadrenia...

Čítajte viac ...

Pamätaj človeče: Kajajte sa a verte evanjeliu!

Pamätaj človeče: Kajajte  sa a verte evanjeliu! Pri rôznych príležitostiach dostávame rozličné pozvania. Z niektorých sa tešíme, iné prijímame len ako nepríjemnú povinnosť, z niektorých sa šikovne vyhovoríme no a niektoré len tak odignorujeme. Liturgia popolcovej stredy nám adresuje osobné pozvanie zo strany Ježiša, ktoré sme už toľkokrát počuli a predsa je pre nás...

Čítajte viac ...