Vtedy sa už aj Noe potopil…

Je nám známa z dejín spásy udalosť o potope sveta. A sú nám známe i udalosti, ktoré sa udiali potom. Máme ich opísané v knihe Genezis. Boh uzavrel zmluvu  s Noemom aj s jeho potomstvom, aj s každou živou bytosťou a prisľúbil, že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem… A predsa jedna potopa sveta ešte prišla a v nej...

Čítajte viac ...

Nám nepomôžu pevné hradby, ale pevné vzťahy

Myslím, že všetci poznáme slovný zvrat „potemkinove dediny“. Ide o to, že knieža Potemkin, aby oklamal ruskú cárovnú, dal postaviť domy a budovy z papiera a zďaleka vyzerali ako naozaj. Cárovnej to údajne stačilo. Toto nám však pripomína dôležitú pravdu: pohľad zďaleka ľahko oklame. Okrem toho nás to vedie k zamysleniu, či tiež niekedy...

Čítajte viac ...

Pane Bože, aký si nemoderný!

Nebudeš mať, nemôžeš, nepokradneš, nezosmilníš, nepožiadaš, nesmieš, zakazujem, vyháňam… Pane Bože, čo to má byť? Kde si sa to dostal? V dnešnej dobe, ktorá je zvyknutá na iné reči, s takýmito zásadami už nikde neprídeš. Bolo by nakoniec asi treba na ne zabudnúť a nejak opatrne ich aj z Biblie vypustiť, aby sme...

Čítajte viac ...

Škoda, že v Biblii je to tak…

Takto som si povzdychol vždy, keď som čítal správu o stvorení sveta v knihe Genezis. Osobitne ma trápil šiesty deň, keď Boh Stvoriteľ stvoril aj plazy, aj divú zver a hneď na to človeka. Vždy som si myslel, že to mohlo byť napísané tak, aby človek mal svoj osobitný deň, aby nebol...

Čítajte viac ...

O slepej koľaji…

Ako gymnazista som dennodenne chodieval cez železničnú trať, popri stanici. A dennodenne som tam vídal na slepej koľaji jeden odstavený vagón. Keď som mal čas a neponáhľal som sa zo školy domov, vykračoval som si a rozmýšľal nad týmto starým vagónom: ako mu je len dobre. Nikam si nechodí, nikto ho neotravuje,...

Čítajte viac ...

Ako sme zavreli Pána Ježiša do klietky…

Keď sa kardinála Ratzingera pýtali novinári koľko ciest vedie k Bohu dal originálnu, prekvapivú a predsa tú najjednoduchšiu odpoveď: k Bohu vedie toľko ciest koľko je na svete ľudí.  Iste tým nechcel poprieť, že jediná správna cesta k nášmu nebeskému Otcovi je cez Ježiša Krista a následne cez Cirkev. Chcel tým zrejme povedať iba...

Čítajte viac ...

Už iba smiešni sú v poriadku…

V obchodných domoch sa stali módou takzvané „akcie“. Tovar náhle zlacnie, aby sa vypredal. A vtedy je veľký nával… Tak býva asi niekedy v „akcii“ aj Pán Ježiš. Aspoň sa tak k nemu správame. Býva to na veľké sviatky, napríklad na Vianoce, alebo na Veľkú noc. Čo sa vtedy deje? Celý kostol ide...

Čítajte viac ...

Keď raz budeš na lodi, nezabudni…

Jeden nešťastník stroskotal na opustenom ostrove. Spočiatku mal nádej, že sa odtiaľ dostane a rozličnými spôsobmi dával signály lodiam, ktoré sa plavili v diaľke. Nikto si ho však nevšimol. Blížila sa zima a preto musel myslieť na nejaký príbytok, kde by prečkal do jari. Holými rukami, si horko ťažko postavil  malú drevenú...

Čítajte viac ...