Slušný, ale neposlušný…

Diskusia, dialógy, debata… Na jednej strane slová aktuálne, dôležité, potrebné. Na strane druhej  – kde a ako sa debatuje a diskutuje. Každý si myslí, že má pravdu a povie ju a už nepotrebuje počúvať. Diskusia v náboženských otázkach? Máme pred ňou niekedy dosť veľký strach. V každom prípade je to škoda, pretože Kristus sa diskusie...

Čítajte viac ...

Skutočne pravdivé

Jeden z dôkazov, že evanjeliá sú skutočne pravdivé je ten, že sú skutočne pravdivé. Neidealizujú ľudí. Ani tých, ktorí viedli prvú cirkev, dokonca ani toho, ktorý sa stal jej viditeľnou hlavou  –  Petra. Bol to človek so všetkými pozitívnymi aj negatívnymi vlastnosťami a evanjeliá to nezatĺkajú. Vďaka Bohu. V evanjeliu 22. nedele...

Čítajte viac ...

Advent

Začíname nový cirkevný rok, začíname nové evanjelium – podľa Matúša – ale nezačíname od začiatku, skôr takmer od konca. Dnešné evanjelium je z 24. kapitoly Matúšovho evanjelia. Nevyhnutne nám niečo musí unikať, preto je dobre, ak liturgia nie je jediné miesto, kde vnikáme do pokladu Božieho slova. Matúš píše pre...

Čítajte viac ...

Zachej

Evanjelium o Zachejovi je dôležité dať do kontextu s uzdravením slepca predtým ako Kristus vchádza do Jericha. Následne začína vystupovať do Jeruzalema. Text o Zachejovi nemá nik z evanjelistov, jedine Lukáš, ktorému veľmi záleží na tom, aby sa spása dostala ku všetkým ľuďom aj k tým, ktorí žijú v Jerichu, meste hriechu, najnižšie položenom obývanom...

Čítajte viac ...

Ani Boh „nevie byť sám“

Väčšina z nás asi pozná rozprávku, ktorej autorom je Oscar Wilde a hovorí sa v nej o sebeckom obrovi. Tento obor mal obrovskú záhradu ale nechcel aby sa v nej hrali deti. Všetky vyhnal a záhrada stíchla ako zakliata. Ani slniečko do nej nezasvietilo. Až neskôr pochopil, že ak chce byť šťastný, musí zbúrať...

Čítajte viac ...

Boh stavia odhora…

Každý z nás asi pozná rozprávanie o Babylonskej veži: vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slová. Ľudia našli v  krajine Senaár rovinu a povedali jeden druhému: „Poďme, postavme si mesto a  vežu, ktorej vrchol bude siahať až do neba. Tak si postavíme pomník a neroztratíme sa po zemi. Tu zostúpil...

Čítajte viac ...

Jedine cez rodinu…

Hovorí sa v jednom príbehu, že vysoko v horách bola osada – zopár domov – v ktorej bývali veľmi dobrí a nábožní ľudia. Ich dobrota a nábožnosť spočívali v tom, že sa modlili a pomáhali jeden druhému. A ešte v čomsi. Vždy na jar keď sa topili ľady a z hôr hukotali obrovské prúdy vody, doplavili aj niekoľko ľudských mŕtvol....

Čítajte viac ...