Prežívame rok viery

Aktuálne prežívame v Cirkvi rok viery. Rozhodli sme sa, že tejto skutočnosti venujeme osobitné miesto na našej stránke. Pozornosť venujeme najmä katechézam Svätého Otca Benedikta XVI., ktoré máva počas stredajších generálnych audiencií. Navštívte Rok viery!

Čítajte viac ...

Filipovka

Prípravné obdobie pred Narodením nášho Pána v Gréckokatolíckej cirkvi Najstarším kresťanským sviatkom je vzkriesenie Pána (Pascha). Tento svätý deň zahŕňa celý okruh sviatkov ako napríklad Nanebovstúpenie a Päťdesiatnica (Zostúpenie Svätého Ducha). Je to veľký sviatok nášho vykúpenia a posvätenia. Neskoršie Sväté dni nasledovali do 4. storočia. Po tom, čo Cirkev...

Čítajte viac ...