Utrpenie…

Bratia a sestry, veľmi veľa sa hovorilo a aj sa hovorí o tom, čo je vlastne utrpenie, choroba, problémy alebo iné trápenie. Aký to má zmysel, či je to potrestanie za hriech alebo dokonca či je to trest za hriech rodičov a podobne. Najmä v Starom zákone ľudia považovali za dôsledok hriechu, ak boli...

Čítajte viac ...

O instantnej polievke…

Asi každý z nás pozná to malé čarovné vrecúško, ktoré máme vždy poruke, keď potrebujeme narýchlo dostať do seba čosi teplé a nemá to byť iba obyčajná voda. V podstate sa oklameme tak, že tú obyčajnú, prevarenú vodu zafarbíme tým, čo vysypeme z vrecúška a nahovárame si akí sme...

Čítajte viac ...

Apoštoli neboli elektrikári…

Stretli sa zástupcovia rozličných remesiel a začali sa medzi sebou dohadovať, ktorí z nich boli prví. „Prví sme boli my,“ – prehlásili stolári, „pretože keď Noe staval koráb, už sme tu museli byť.“ „Musíme vám oponovať“, tvrdili murári, „pretože keď sa stavala babylonská veža, už sme tu boli my.“ „Najprvší sme...

Čítajte viac ...

Nepreži život na jednej nohe…

Je nám všetkým jasné, že keď prídeme na križovatku musíme zbystriť pozornosť a pozrieť či môžeme ísť a kadiaľ môžeme ísť. Osobitne vtedy keď sme v neznámej krajine, keď sme kdesi prvý raz a nevieme sa dobre zorientovať. Ale aj to je pravda, že keby sme na každej križovatke donekonečna špekulovali, nikam by...

Čítajte viac ...

Hľadať cestu k Bohu

Bratia a sestry, neoficiálny názov dnešného sviatku je veľmi známy – Troch kráľov. Keby sme však len trochu začali skúmať, čo to má s vecou spoločné, zistili by sme, že veľmi málo. Tí ľudia, ktorí sa prišli pokloniť malému Ježišovi, neboli totiž pravdepodobne králi, možno neboli ani traja a zrejme sa to...

Čítajte viac ...

Zostala so Synom…

Bratia a sestry, za oných čias – pred novembrom 89, sa 8.marca s veľkou pompéznosťou slávil Medzinárodný deň žien. Neviem, či táto tradícia pokračuje aj teraz, ale zdá sa mi, že to akosi upadlo do zabudnutia. Do popredia – chvalabohu – sa dostáva iný sviatok – Deň matiek, ktorý slávime vždy...

Čítajte viac ...

Rásť a mocnieť…

Bratia a sestry, dnes má sviatok Sv. rodina, ale takisto môžeme povedať – myslím si –, že je to sviatok každého z nás, pretože každý z nás je nejakým spôsobom spätý s rodinou. Už len to, že pochádzame z rodiny; mnohí z nás aj naďalej žijú v rodinách, založili si vlastné rodiny. Rodina je teda nerozlučne...

Čítajte viac ...

…na to sme tu…

„Aké krásne sú na horách nohy posla, ktorý hlása pokoj, posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu, ktorý hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“ Tak spieva prorok Izaiáš v 52. kapitole svojej knihy. Toto je najkrajšia zvesť všetkých čias, toto je nový svet, nový život. Boh kraľuje, prestala vláda temností, zažiarilo svetlo...

Čítajte viac ...