Boh s nami…

Na dnešnom trhu pôsobia tzv. akciové spoločnosti. Sú to obyčajne veľké podniky, ktoré majú za sebou iné spoločnosti alebo akcionárov a spoločne týmto spôsobom podnikajú. Je jasné, že napr. banka, ktorá má veľmi veľké imanie, nemôže byť spoločnosť s ručením obmedzeným, musí to byť akciová spoločnosť, teda spoločnosť, v ktorej sa podieľajú...

Čítajte viac ...

Počúvajte ho!

„Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ Týmito slovami dal Boh Otec svojho syna Ježiša Krista ľudstvu ako svojho jediného a definitívneho Majstra, nadradeného nad Zákon aj prorokov. Kde hovorí Ježiš dnes, aby sme ho mohli počúvať? Hovorí predovšetkým cez naše svedomie. Ono je určitý spôsob „nápovede, našepkávania“, ktorý je...

Čítajte viac ...

Škoda, že v Biblii je to tak…

Takto som si povzdychol vždy, keď som čítal správu o stvorení sveta v knihe Genezis. Osobitne ma trápil šiesty deň, keď Boh Stvoriteľ stvoril aj plazy, aj divú zver a hneď na to človeka. Vždy som si myslel, že to mohlo byť napísané tak, aby človek mal svoj osobitný deň, aby nebol...

Čítajte viac ...

O slepej koľaji…

Ako gymnazista som dennodenne chodieval cez železničnú trať, popri stanici. A dennodenne som tam vídal na slepej koľaji jeden odstavený vagón. Keď som mal čas a neponáhľal som sa zo školy domov, vykračoval som si a rozmýšľal nad týmto starým vagónom: ako mu je len dobre. Nikam si nechodí, nikto ho neotravuje,...

Čítajte viac ...

Postaviť si pomník…

Bratia a sestry, keď sa prechádzame po cintoríne, stáva sa, že naďabíme na pomníky, ktoré patria ešte žijúcim ľuďom. Ak človek zomrie, zostane pomník a ten pripomína, že tu bol niekto s takým menom… Takisto si človek rád postaví pomník v nejakom diele, ktoré vykoná tu na zemi, napr. nejaká stavba alebo napíše...

Čítajte viac ...

Ako sme zavreli Pána Ježiša do klietky…

Keď sa kardinála Ratzingera pýtali novinári koľko ciest vedie k Bohu dal originálnu, prekvapivú a predsa tú najjednoduchšiu odpoveď: k Bohu vedie toľko ciest koľko je na svete ľudí.  Iste tým nechcel poprieť, že jediná správna cesta k nášmu nebeskému Otcovi je cez Ježiša Krista a následne cez Cirkev. Chcel tým zrejme povedať iba...

Čítajte viac ...

Uzdravenie zvonka – uzdravenie znútra

Drahí bratia a sestry! Posledné tri nedele sme svedkami toho, ako Ježiš chodí po krajine, ohlasuje Božie kráľovstvo a uzdravuje chorých, ktorých k nemu prinášajú. Dnešné evanjelium nie je výnimkou. Minulú nedeľu sme boli svedkami toho, ako Ježiš uzdravil malomocného. Žiaľ, po tomto uzdravení musel na pár dni odísť do ústrania, pretože...

Čítajte viac ...

Boli štyria…

Bratia a sestry, možno ste už počuli, že vo Sv. písme sa často vyskytuje tzv. číselná symbolika, to znamená, že nie vždy sa dá presne určiť počet podľa toho, ako je to tam uvedené. Všeobecne známe je napríklad, že číslo 7 znamená počet plnosti. V dnešnom evanjeliu sme tiež počuli jedno...

Čítajte viac ...

Už iba smiešni sú v poriadku…

V obchodných domoch sa stali módou takzvané „akcie“. Tovar náhle zlacnie, aby sa vypredal. A vtedy je veľký nával… Tak býva asi niekedy v „akcii“ aj Pán Ježiš. Aspoň sa tak k nemu správame. Býva to na veľké sviatky, napríklad na Vianoce, alebo na Veľkú noc. Čo sa vtedy deje? Celý kostol ide...

Čítajte viac ...

Keď raz budeš na lodi, nezabudni…

Jeden nešťastník stroskotal na opustenom ostrove. Spočiatku mal nádej, že sa odtiaľ dostane a rozličnými spôsobmi dával signály lodiam, ktoré sa plavili v diaľke. Nikto si ho však nevšimol. Blížila sa zima a preto musel myslieť na nejaký príbytok, kde by prečkal do jari. Holými rukami, si horko ťažko postavil  malú drevenú...

Čítajte viac ...