A odišiel spomedzi nich…

  Každý z nás má už skúsenosť s neúspechom, s nepochopením, s odmietnutím. A odmietnutie zažil aj Ježiš vo svojom pozemskom živote. O jednej takejto jeho skúsenosti sme počuli aj v dnešnom evanjeliu. Bol odmietnutý od svojich krajanov, dokonca sa pokúsili siahnuť mu na život. Ako k tomu došlo a čo ich vlastne tak veľmi vyprovokovalo? Ježiš...

Čítajte viac ...

Ohlasujem milostivý rok

Keď po voľbách víťaz, alebo víťazi volieb chcú začať vládnuť, najskôr si zostavia takzvané programové vyhlásenie vlády, s ktorým potom predstúpia pred nový parlament a pred národ. Takto sa robia čitateľnými, naznačujú, ako chápu svoje poslanie, aké ciele si stanovujú, čo ponúkajú… Dnešné evanjelium, ktoré sme práve počuli, je obrazne povedané...

Čítajte viac ...

Bez vína to nie je ono

Viete, čomu sa venuje taký patológ? Vždy som si myslel, že patológ pitvá mŕtve ľudské telá. Až kým som sa s jedným z nich nezoznámil a on mi vysvetlil, že pitvami sa zaoberajú súdni lekári, ale že patológ väčšinu času trávi nad mikroskopom a pozoruje a vyhodnocuje vzorky, odobraté z tela človeka. Keď by sme...

Čítajte viac ...

Čo teda máme robiť?

Čítal som pekné motto, ktoré sa do adventu veľmi hodí: Čakanie je nuda, ale očakávanie môže byť veľmi zábavné. Svätý Ján mal úžasnú schopnosť nadchnúť najrozličnejších ľudí a vzbudiť v nich očakávania to mu my kňazi tak v dobrom závidíme). „Čo teda máme robiť?“, pýtali sa ho nadšené zástupy. Jánova odpoveď mi...

Čítajte viac ...

Čakáme návštevu

Hovorí sa, že my Slováci sme pohostinní. Sme naozaj takými? A čo to znamená. V súvislosti s pohostinnosťou mi spontánne prichádzajú na myseľ dva zážitky. Pred niekoľkými rokmi som mal pochovávať istú staršiu pani. Zosnulú som nepoznal, ani som ju nikdy nevidel v kostole. Spýtal som sa jej syna, či bola veriaca a či...

Čítajte viac ...

Pozor, s kým sa stretáme!

Pred týždňom sme oslavovali sviatok všetkých svätých, tých Božích priateľov, ktorí boli v živote naozaj úspešní. V Cirkvi sme pozývaní, aby oni boli pre nás ozajstnými vzormi, ktoré máme nasledovať, priateľmi, ku ktorým patríme a aj sprievodcami a pomocníkmi na našej ceste. Veď je to pre nás také prirodzené, že nasledujeme príklady úspešných...

Čítajte viac ...

Mimoriadne chvíle…

Toľko krát sa mi stáva, že poviem kázeň, na ktorej som si dal veľmi záležať, no reakcia neprichádza. Avšak inokedy mám dojem, že sa mi kázeň nepodarila, a predsa niekto príde na jej základe požiadať o spoveď, že ho to tak oslovilo, že chce zmeniť život. Čím to je? Sú veci, zdanlivo...

Čítajte viac ...

Pozvaní na hostinu

Milí priatelia. Aby sme mohli žiť, musíme jest a piť. No z jedla a nápoja sme si my ľudia vo všetkých kultúrach urobili čosi oveľa vznešenejšie, ako len prostriedok k prežitiu. Prestretý stôl je akýmsi oltárom rodiny, miestom, okolo ktorého sa rodina schádza. Ak si chceme niekoho uctiť, pozveme...

Čítajte viac ...

Prečo to u nás nie je ako vtedy na Turíce?

Dnes na Turíce oslavujeme akoby narodeniny Cirkvi. Pripomíname si zoslanie Ducha Svätého a v duchu hľadíme späť na slávne počiatky spoločenstva, ktorého sme aj my súčasťou. Aké máme pocity, keď znovu počúvame, aké nadšenie, horlivosť a akú odvahu mali na počiatku apoštoli? Ako na nás pôsobí pohľad na dar...

Čítajte viac ...