Bohorodička

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie je dôležitým zakončením ôsmych dní, takzvanej oktávy Vianoc, v ktorej každý deň nanovo slávime narodenie Spasiteľa Ježiša Krista, nášho Boha. V týchto dňoch sa znova a znova z rôznych strán vraciame k tej istej láske, ktorá na zem zostúpila v Betlehemskom dieťati. Akoby sme ju...

Čítajte viac ...

Radosť tých dní

Počas svetových dní mládeže v roku 2011 v španielskom Madride sme si pri organizačných ťažkostiach krátili čakanie dialógom v takomto zmysle: V čom spočívala hlavná aktívna príprava organizátorov svetových dní? Tešili sa. Keď teraz uvažujem nad adventným obdobím do, ktorého sme vstúpili, rozmýšľam nad tým, že sa pripravovali dobre, lebo napriek všetkým...

Čítajte viac ...

Verím vo vzkriesenie tela

Aký úbohý by bol ľudský život, keby jeho nádejou bolo len to dobro, ktoré môžeme spoznať do svojej smrti? Čím by bol ľudský život bez života večného? Téma zmŕtvychvstania je ústrednou témou tejto nedele a v jej čítaniach sa mi zdá predstavená prekvapivo jednoducho a priamo. Zmŕtvychvstanie je podané ako...

Čítajte viac ...

Uzdravenie a vďačnosť

V živote každého človeka sa objaví choroba a preto je to nepochybne dôležitá téma pre každého z nás. Najsilnejšie sa nás dotkne vtedy, keď vážna choroba postihne veľmi blízku osobu alebo priamo mňa. No je tu ešte iná téma, ktorá odôvodňuje, prečo Ježiš uzdravoval ľudí z chorôb. V Božom slove tejto nedele je...

Čítajte viac ...

Hnev Boží a môj

Liturgické texty Audio homília Máš dojem, že sa na teba Boh hnevá, lebo prežívaš ťažké obdobie a myslíš si, že ťa asi trestá? Uvedomil si si svoje hriechy a prežívaš nepokoj z toho, že ťa môže odmietať? Alebo sa utvrdzuješ v tom, ako si sám so sebou a so svojou vierou spokojný a hneváš...

Čítajte viac ...

Olympiáda ducha

Liturgické texty Audio homília Zaujíma vás, čo sa deje na olympiáde? Potešila ma správa o prvej zlatej medaile Slovenska – pre vodných slalomárov, bratancov Škantárovcov. Vlastne som mal len chvíľu času medzi inými povinnosťami, keď sme sledovali štart posledných petekárov, ktorí na trati rýchlosť našich už nedokázali prekonať . Chvíľu...

Čítajte viac ...

Trojica sklonená k zemi

Liturgické texty Audio homília Poznáte ikonu Andreja Rubleva „Trojica“? Kto vie len niečo málo o ikonách, tomu je známe toto dielo a rozumie, že toto zobrazenie troch okrídlených postáv je symbolom spoločenstva v Bohu, že zobrazuje Najsvätejšiu Trojicu. A pritom to nemáme nijako potvrdené, lebo ikonopisec Andrej Rublev nenapísal žiaden komentár, ktorý...

Čítajte viac ...

Zázrak viery a viera zázrakov

Liturgické texty Audio homília Nie je zázrak, že človek prijíma dar viery? A nie skrze vieru sa potom dejú zázraky? O zázraku prijatia našej viery cez misiu svätých Cyrila a Metoda je potrebné písať a hovoriť. Aj keď sú základné údaje ich života učivom pre základné školy, nejedná sa iba o jednoduchú kapitolu z dejín....

Čítajte viac ...

Svätosť v očiach zástupu alebo láska milujúceho Syna?

Liturgické texty Audio homília Počas štúdia spirituality bol jedným z mojich profesorov spolubrat kapucín, ktorý z hlbokého vnútorného presvedčenia žiadal predstavených, aby mohol študovať psychológiu. Bolo to ešte pred niekoľkými desaťročiami, keď bola psychológia často chápaná ako veda nepriateľská viere. Bola nesprávne predstavovaná ako cesta postupného odstraňovania kresťanskej spirituality. Vtedy podobnými...

Čítajte viac ...

Analógia Trojice

Svätý Patrik, apoštol Írska, pri ohlasovaní tajomstva Najsvätejšej Trojice použil analógiu trojlístka, v ktorom tri samostatné a z nášho bežného pohľadu rovnocenné lístky tvoria jedinú rastlinu. Bolo to jednoduché prirovnanie so všetkými jeho nedostatkami, no predsa pomohlo, aby vieru v Trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorý sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi, prijali...

Čítajte viac ...