Začíname nový cirkevný rok, začíname nové evanjelium – podľa Matúša – ale nezačíname od začiatku, skôr takmer od konca. Dnešné evanjelium je z 24. kapitoly Matúšovho evanjelia. Nevyhnutne nám niečo musí unikať, preto je dobre, ak liturgia nie je jediné miesto, kde vnikáme do pokladu Božieho slova.

Matúš píše pre komunitu, ktorá je už unavená. Definitívna podoba jeho evanjelia sa datuje okolo roku 80, 90 po Kristovi. Kresťania žijú desaťročia svoje kresťanstvo. Kristus neprichádza, svet sa nejako extra nemení. Prichádza únava na jednotlivca aj na komunitu, spoločenstvo. Preto Matúš vyzýva k bdelosti. Nespime. Bdejme. Jeho výzva pripomína Getsemanskú záhradu, kde Kristus vyzýva svojich učeníkov, aby bdeli, ale oni vždy znova a znova zaspávajú.

Výzva bdieť, neznamená pozerať stále so strachom do tmy, kedy príde náš Pán, neznamená ani žiť v neustálom strese a stavať si múry a ploty a montovať poplašné zariadenia. Výzva bdieť znamená nepremeškať príležitosť. Čo znamená nepremeškať príležitosť? Počúvať tiché vnuknutia Svätého Ducha.

Máme pred sebou nádherné prepojenie Matúšovho úryvku s úryvkom Izaiáša z dnešného prvého čítania kde prorok hovorí, že k Pánovmu vrchu budú prúdiť všetky národy, početné kmene, vystúpia a Pán ich bude súdiť a naprávať, ale ako? Takže ony si zo svojich mečov ukujú radlice a z kopijí kosáky…

Buďme pripravení na príchod Boha, ktorý neprišiel ničiť, ale premieňať. Premieňanie je nádherný štýl nášho Boha ako meniť svet. Keď by sme my videli niekoho kto má v ruke meč, alebo nôž, kopiju, čo by sme mu povedali? Zahoď to, lebo si ublížiš! A Boh hovorí nezahadzuj, ale premeň meče na radlice, kopije na kosáky. Búrlivé povahy na pokojné, nenávisť na lásku, túžbu robiť zlo, na túžbu robiť dobro. Zlorečenie na dobrorečenie… Nepremeškajme príležitosť a premieňajme…

Premieňajme aj svoj život. Nie tak, aby sme robili niečo iné ako iní ľudia, ale aby sme robili inak. Dve ženy budú spolu mlieť, dve ženy budú na poli. Dnes by sme mohli povedať: Dve ženy budú sedieť v jednej kancelárií. Jedna z nich bude pokojná a druhá nervózna. Dve ženy budú vychovávať svoje deti. Jedna z nich to bude brať s láskou, druhá ako premeškanú kariéru. Dvaja chlapi budú v jednej dielni. Jeden bude v kuse hrešiť, druhý ukáže, že sa dá aj inak pracovať… Boh od nás nechce, aby sme robili iné, ale chce, aby sme robili inak.