Nezriedka sa stane, že človek v nejakom veľkomneznámom meste zastane a nevie ako ďalej. Našťastie je dobre, keď sa vieopýtať a keď sa má koho opýtať. Stane sa v takých prípadoch, že zamierime ku komusi ale hneď aj cúvneme. Ten sa veľmi ponáhľa a na všetkých sa mračí, netreba ho radšej pribrzďovať. Zle by sa to mohlo skončiť… Ale tu je ktosi iný. Neponáhľa sa tak veľmi, ide z neho pokoj, toho sa spýtajme. A naozaj. Ochotne sa zastaví, snaží sa pomôcť, vysvetliť…

Existuje „reč“, ktorá sa neprenáša slovami, ale skutkami, naším správaním. Napríklad zamračená tvár znamená: dajte mi všetci pokoj. Usmiaty človek nám hovorí: som tu pre vás… A toto platí vo všetkých štátoch a na všetkých kontinentoch. Toto je reč, ktorej prakticky všetci rozumejú. A touto rečou by sme sa mali učiť hovoriť.

Isteže, pri zoslaní Svätého Ducha nešlo to takýto prirodzený jav. Tu sa stal skutočný zázrak, že Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey i Kapadócie… a ďalší a ďalší počuli hovoriť apoštolov svojím jazykom. Dnes už možno takýto zázrak nezažijeme a reči si musíme osvojovať tvrdým štúdiom, ale aj dnes sa dá hovoriť rečou, ktorej všetci rozumejú… Rečou skutkov. Tak nám to pripomína svätý Anton Paduánsky: Koho naplnil duch Svätý, hovorí rozličnými jazykmi. Rozličné jazyky, to sú rôzne svedectvá o Kristovi, ako pokora, chudoba, trpezlivosť a poslušnosť. Hovoríme nimi vtedy, keď ich ukazujeme iným na sebe. Reč je živá vtedy, keď hovoria skutky. Nech prestanú, prosím, slová a nech hovoria skutky…

Apoštoli hovorili aj skutkami. To čo povedali slovami, nerúcali svojím vlastným životom, ale podčiarkovali, potvrdzovali. Zamknuté dvere sa otvorili, strach zmizol a tí, čo pred nedávanom utekali zo strachu o seba, odvážne hlásajú Kristovu smrť a zmŕtvychvstanie. Ukrižovali telo s jeho vášňami a žiadostivosťami a žili v Duchu a podľa Ducha aj konali…

Veľa ľudí sa dnes túla po svete, pretože svet je pre nich ako neznáme veľkomesto. My, kresťania, by sme mali byť ľuďmi Ducha, ktorí poznajú správnu cestu a vedia ju ľuďom aj ukázať. A hovoria tak, aby im všetci rozumeli…